Home
De verkiezing
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Uitreiking
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Prijzen reglement

Prijzen reglement

Prijzenreglement Verkiezing ’Foodservice Award Nederland’ Editie 2023, Versie Juli 2022

1: Dit reglement is van toepassing op de verkiezing ‘Foodservice Award Nederland’ editie 2022 en de prijzen die we in verband met deze verkiezing verloten aan de consumenten die de vragenlijst invullen, hierna te noemen ‘de actie’. Consumenten die de vragenlijst invullen worden hierna ook genoemd ‘deelnemers’. Het reglement is opgezet door Q&A Insights BV, gevestigd te Amersfoort (hierna Q&A).

2: Deelname aan de verkiezing ‘Foodservice Award Nederland’ editie 2023 en aan de actie, is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van alle, bij de totstandkoming van deze actie, betrokken partijen.

3: De actie loopt van 22 september 2022 tot en met 17 november 2022. Als de verkiezingsvragenlijst later start dan 22 september 2022 (bijv. 2 weken later), om welke reden dan ook, dan schuiven de data in dit prijzenreglement ook allemaal net zoveel naar achteren toe (ook 2 weken later).

4: Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland, kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan voor Q&A zeer moeilijk uitvoerbaar/niet mogelijk is.

5: Deelname vindt plaats op de daarvoor door Q&A aangegeven wijze. De deelnemer doet mee aan de verkiezing ‘Foodservice award Nederland’ door op zijn favoriete foodservice bedrijf te stemmen (c.q. een beoordeling te geven). Als de deelnemer een geldige tweede stem uitbrengt en als hij toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie, loot hij mee voor de prijzen. Je brengt een geldige tweede stem uit als je in de vragenlijst minimaal twee foodservice bedrijven volledig hebt beoordeeld, een geldig emailadres hebt ingevuld en als je stem niet wordt afgekeurd door één van de fraude controles (zie artikel 7). De deelnemer maakt hiermee kans op een prijs uit het prijzenpakket, d.w.z. dat het e-mailadres wordt meegenomen in de verloting van de prijzen.

6: Iedere deelnemer die toestemming heeft gegeven voor deelname aan de actie maakt kans op de prijzen. Door meer foodservice bedrijven te beoordelen, wordt de kans op het winnen van de prijzen groter. Worden twee foodservice bedrijven beoordeeld, dan doet dit emailadres één keer mee in de prijstrekking, worden er drie beoordeeld, dan doet dit emailadres twee keer mee in de prijstrekking etc. Een deelnemer krijgt maximaal één prijs toegekend. Als een deelnemer meerdere keren getrokken wordt als prijswinnaar heeft hij recht op de prijs met de hoogste waarde.

7: In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Q&A zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen zonder opgaaf van reden.

8: Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit:

  • 1x RING video deurbel ter waarde van ca € 99,-

  • 1x Diner Cadeau kaart ter waarde van €100,-

  • 1x KRUPS Nespresso Essenza Mini XN1108 ter waarde van ca € 84,99

  • 2x Rituals pakket ter waarde van ca € 34,90

Het prijzenpakket heeft een totale waarde van: € 353,79
* Indien bovenstaande prijzen op het moment van de aanschaf niet meer verkrijgbaar zijn, dan ontvangt de prijswinnaar een vergelijkbaar product.
** De waarde van de afzonderlijke prijzen blijft onder de waarde waarover kansspelbelasting verschuldigd is.

9: Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Q&A het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

10: Het trekken van de winnaars gebeurt in week 3 van 2023 door Q&A. Prijswinnaars worden per e-mail geïnformeerd over welke prijs ze hebben gewonnen. Er worden per prijs 2 reserve winnaars getrokken.

11: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.

12: Prijswinnaars hebben vier weken de tijd om te reageren op het ontvangen bericht. Indien niet binnen de gestelde tijd wordt gereageerd, vervalt het recht op de prijs en wordt de eerste reserve winnaar benadert. Als de eerste reserve prijswinnaar na 4 weken ook niet heeft gereageerd, wordt de tweede reserve prijswinnaar benaderd. Als deze ook niet binnen 4 weken reageert vervalt de prijs.

13: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Q&A.

14: Q&A is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die voort kan komen uit deze actie. Dit geldt ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet of technische storingen.

15: Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Q&A (en of haar moedermaatschappij Avantage BV).

16: Deze actie wordt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen georganiseerd door Q&A. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Q&A Insights BV, Printerweg 22 te Amersfoort secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker) of info@foodserviceaward.nl.

Q&A Insights BV
Printerweg 22
3821 AD Amersfoort
Nederland
0031 (0)33 2454637

17: De totstandkoming van dit reglement is uiterst zorgvuldig gedaan. Desondanks kan er onvolledige of onjuiste informatie staan en zijn fouten voorbehouden. Voor deze fouten aanvaardt Q&A geen aansprakelijkheid.